Education:

    1. Diplomirani inženjer mašinstva (1979), Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet Zenica 2. Magistar tehničkih nauka u oblasti mašinstva (1999), Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet 3. Doktor tehničkih nauka (2008), Univerzitet u Beogradu, Mašinski